Covid-19

Försiktighetsåtgärder mot Covid-19

Under utbrottet av Covid-19 tar vi alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en säker miljö för både anställda och patienter.

Kliniken steriliseras grundligt efter varje patient Vi använder så mycket engångsutrustning vi kan och steriliserar övrig utrustning noggrant

Anställda kommer inte att arbeta vid förkylningssymptom Obligatorisk handtvätt för alla patienter före behandling Upplever du några förkylningssymptom eller har vistats utomlands inom de senaste 14 dagarna, ber vi dig vänta med ditt besök Tack för att du respekterar våra försiktighetsåtgärder och bidrar till att vår klinik kan fortsätta vara en säker plats för våra anställda och patienter.