Prislista

Vad kommer ditt besök att kosta!

För att kunna ge dig en exakt prisuppgift behöver vi först undersöka din mun och ditt tandvårdsbehov. Därför är det viktigt att du ser priserna i prislistan som en vägledning.

I prislistan ser du tydligt våra priser och referenspriser, dessa är beslutade av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriset styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet, vilket gör att du i vissa fall bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar.

Tandvårdsstödet gäller alla vuxna från 24 år och består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB.

Undersökning
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 865 865
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 450 375
107 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 070 1 070
108 Utredning utförd av tandläkare 2 280 1 740
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 660 660
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift 855 855
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 310 280
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 565 525
Röntgenåtgärder mm
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
121 Röntgenundersökning av enskild tand 90 60
122 Röntgenundersökning, delstatus 255 195
123 Röntgenundersökning, helstatus 830 820
124 Panoramaröntgen 620 530
125 Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller datortomografisk undersökning av en eller två tänder) 555 520
126 Röntgenundersökning, omfattande 1030 1005
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 705 600
161 Salivsekretionsmätning 630 625
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problem 485 430
204 Profylaxskena 815 815
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring 160 160
206 Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring 350 350
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 295 280
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 575 530
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 825 825
20D Professionell tandrengöring med Airflow 600 0
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 475 410
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 840 770
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 225 1 140
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 785 1 710
311 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 500 430
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar/problem 350 175
Sjukdomsbehandlande åtgärder, forts
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
322 Stegvis exkavering 1 200 1 135
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 650 530
341-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, mer tidskrävande 850 530
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 200 1 035
342-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, mer tidskrävande 1 160 960
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
401 Tanduttagning, en tand 1 300 1 035
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 850 1 715
403 Tanduttagning, tillkommande enkel 500 185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 700 3 165
405 Omfattande dento-alveolär kirurgi 4 900 4 220
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 300 1 035
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 200 2 085
Implantatkirurgiska åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
420 Implantat, per styck 4 000 2 855
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 8 000 3 330
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 900 1 525
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 10 000 4 725
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 100 1 710
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat 12 000 6 415
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik 2 500 2 285
429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle 4 200 3 980
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 855 1 535
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 4 000 1 910
435 Avlägsnande av implantat 1 500 1 035
436 Avlägsnande av implantat, enkel 590 185
Parodontalkirurgiska åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 485 2 485
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 555 3 515
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 350 3 350
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 150 4 560
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 150 4 560
44A Tillägg för benersättning Enl. prislista 0
44B Tillägg för membran Enl. prislista 0
44C Tillägg för komponenter utöver standard Enl. prislista 0
44D Tillägg när två implantat installeras vid samma operationstillfälle och det ena inte är ersättningsberättigande 2 785 0
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 335 335
Rotbehandling
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 100 3 445
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 700 4 150
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 900 5 210
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 400 5 680
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 300 920
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 200 810
522 Komplicerad kanallokalisation 990 815
523 Stiftborttagning 1 300 1 190
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 900 3 710
541-1 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flerrotiga tänder 5 000 3 710
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtg. 1 500 1 045
Bettfysiologiska åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 900 3 575
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 900 3 575
604 Mjukplastskena,  laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2 800 2 140
606 Motorisk aktivering 540 525
607-0 Bettslipning för ocklusal stabilisering, mindre omfattande 960 760
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 960 760
Reparativa åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 775 615
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 200 975
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 470 1 160
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 980 785
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 400 1 155
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 700 1 540
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 900 1 750
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 750 555
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial 7 500 5 835
800K Permanent tandstödd krona, en per käke, material utöver standard 7 500 5 835
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial 7 500 4 535
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, material utöver standard 7 500 4 535
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 250 3 195
803 Klinikframställd  pelare med intraradikulärt stift 1 700 1 525
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial 3 200 2 235
804K Hängande led vid tandstödd protetik, per led, material utöver standard 3 200 2 235
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial 2 200 1 900
805K Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, helkeramiskt 2 500 1 900
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 200 1 065
Reparation av tandstödd protetik
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 680 570
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion 1 600 1 495
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 700 4 555
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 900 7 870
815 Sadelkrona 5 270 5 270
Avtagbar protetik
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 800 3 715
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 500 5 230
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12 200 11 135
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 000 12 605
826 Attachements,  per styck, material Faktura 100
827 Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade  tänder 10 500 9 395
828 Hel överkäksprotes  inkl. erforderligt antal prefabricerade  tänder 10 500 9 395
829 Immediatprotes,  inkl. tänder. Innefattar inte justering. 7 700 7 050
Reparation av avtagbar protes
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
831 Justering av avtagbar protes 450 380
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 500 1 270
833 Rebasering av protes 2 750 2 590
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 750 1 980
835 Rebasering och lagning av protes 3 800 3 075
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 4 200 3 865
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 950 6 670
839 Inmontering av förankringselement 3 100 3 025
Implantatprotetiska åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
850 Implantatförankrad krona, en per käke 10 800 8 225
850K Implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen 12 500 8 225
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 000 6 380
852K Implantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen 10 370 6 380
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3 200 2 235
853K Hängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt 3 500 2 235
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 3 200 2 175
Implantatprotetiska åtgärder, forts
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär  laboratorieframställd krona på implantat, per implantat Enl. Prislista 380
858 Separat distans inklusive distansskruv,  per styck Faktura 1 155
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 49 500 32 325
861K Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, helkeramisk 61 000 32 325
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 51 500 34 335
862K Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, helkeramisk 65 000 34 335
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 59 000 35 885
863K Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler, helkeramisk 69 000 35 885
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 47 000 31 280
865K Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, helkeramisk 59 500 31 280
871 Implantatstödd  täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 25 000 17 600
872 Implantatstödd  täckprotes, överkäke, tre implantat 33 000 19 840
873 Implantatstödd  täckprotes, överkäke, fyra implantat 38 000 22 425
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 500 4 475
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 7 500 5 275
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 9 900 7 035
877 Implantatstödd  täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 900 14 600
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Enl. prislista 285
86G Guideskena 2 000 0
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
880 Av- och återmontering  av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat 3 200 2 155
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion,  mindre omfattande utan teknikerinsats 1 700 1 120
882 Av- och återmontering  av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat 3 500 2 940
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion,  tandteknisk insats 6 500 5 695
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats 11 000 10 505
884M Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats inklusive metallskoning 17 000 10 505
888 Fästskruv/broskruv, per styck Enl. prislista 180
889 Distansskruv,  per styck Enl. prislista 375
88T Avlägsning av frakturerad broskruv vid implantatbroar,  antalet av åtgärden som debiteras vid behandlingstillfället beror på faktisk tidsåtgång 500 0
Utbytesåtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning fram eller hörntand 7 500 1 160
922 Utbytesåtgärd.  Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning molar eller premolar 7 500 1 540
925 Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår. 9 500 4 535
Utbytesåtgärder, forts.
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
926 Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke 10 700 6 765
926K Utbytesåtgärd.  Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, 12 500 6 765
928 Utbytesåtgärd.  Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår 9 500 2 235
929 Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona 10 500 4 535
Övrigt
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
SL 2 Blekning, över + under käke 1 995  
SL 4 Fastsättning eller borttagning av tandsmycke 650  
SL4-1 Tandsmyckekostnad Prislista  
SL 5 Tandskydd 1 500  
SL 5T Tandteknikerkostnad för tandskydd Faktura  
IN Skriftligt intyg 500  
LIN Skriftligt intyg, ringa omfattning 300  
Uteblivande
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
Uteblivande barn 75  
Uteblivande/sent återbud hos hygienist 460kr/tim  
Uteblivande/sent återbud hos tandläkare 750kr/tim  
Garantier mm..
Vi lämnar ett års garanti på avtagbar protetik, två år på fast implantatburen protetik och fem år på fast tandburen protetik.

Behovet av omgörning måste vara objektivt påvisbart.

Kompositfyllning, utförd på korrekta indikationer och utan förbehåll, som inom en två-årsperiod kräver omgörning ersätts utan kostnad med ny fyllning. Garantin gäller endast en omgörning och omfattar inte kompositkrona.

När patient så önskar lämnas intyg om material som använts vid protetiska arbeten och vid fyllningar.