Vi har sommarstängt från idag 24/7 och åter tillbaka 21/8, Glad Sommar!

Lär dig mer om tandvårdsbidrag och tandvårdsstödet!

På denna sida förklarar vi allt du behöver känna till gällande de bidrag som finns som man får för att besöka tandläkare i Sverige.

Vad är tandvårdsbidraget?

Tandvårdsbidraget är ett statligt tandvårdsstöd och är till för att alla ska ha råd och få stöttning till att kunna besöka tandläkare och bibehålla en god tandhälsa.

Det är framtaget för att skapa en billigare kostnad för tandvård till en rimlig kostnad för alla. För barn och ungdomar (upp till 24 år) är det kostnadsfritt att besöka tandläkare. 

Tandvårdsstöd delas upp i tre delar. Allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och  högkostnadsskydd.

Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget är det och är det vanligaste bidraget när det kommer till besök hos tandläkare. De flesta känner till det som tandvårdsbidrag, men det kallas även tandvårdsstöd.

För vem gäller tandvårdsbidraget?

Tandvårdsbidraget får alla ta del av om man är mellan 24 år – 65+ år. Läs gärna mer nedan om hur mycket du får och vad som gäller för respektive ålderskategori. Bidraget kan man även spara till nästkommande år. Besöker du exempelvis tandläkare varannat år så har du möjlighet att använda ”dubbla” tandvårdsbidrag.

Hur mycket får man i tandvårdsbidrag?

Hur stort bidraget är, varierar beroende på hur gammal man är. 

 • Mellan 24 år – 29 år får man 600kr i tandvårdsbidrag per år
 • Är du mellan 30 år – 64 år får du 300kr i bidrag per år
 • Om du är över 65+ år, så får man återigen 600kr i tandvårdsbidrag varje år
Årligt bidrag för dig mellan 24 - 29 år
0 kr
Årligt bidrag för dig mellan 30 - 64 år
0 kr
Årligt bidrag för dig över 65+ år
0 kr

Från vilken månad får man tandvårdsbidrag?

Det allmänna tandvårdsbidraget ”fylls på” i juli månad, varje år.

Vad är Särskillt tandvårdsbidrag?

Särskillt tandvårdsbidrag är ekonomisk hjälp för personer som lider av en specifik sjukdom eller funktionsnedsättning som ökar risken för försämrad munhälsa.

Grundläggande krav för att kunna nyttja särskilt tandvårdsstöd

Det finns några grundläggande kriterier som behöver uppfyllas för att få särskilt tandvådsbidrag:
 • Du måste vara minst 24 år gammal under det aktuella året.
 • Du måste vara försäkrad i Sverige, vilket gäller för dem som bor eller arbetar här, med vissa undantag.
 • I vissa fall kan även personer bosatta i andra länder än Sverige få det speciella tandvårdsstödet.
Om du lider av något av följande så kan du vara berättigad till särskilt bidrag för tandläkarbesök. Exempel:
 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet till följd av strålbehandling i öron, näsa, mun eller hals
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och föreskriven syrgas eller näringsdrycker
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och ätstörningar som anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårkontrollerad diabetes
 • Personer som genomgår dialysbehandling

Hur mycket får man för särskilt tandvårdsstöd?

Om du är berättigad till särskilt tandvårdsbidrag, så får du 600kr i bidrag per halvår

Till skillnad från det allmänna tandvårdsbidraget, så kan man inte spara bidrag från ett halvår till et annat. Däremot så kan man dela upp bidraget på olika tandläkarbesök inom samma halvårsperiod.

I bidrag per halvår för särskillt tandvårdsstöd fr om 24 år
0 kr

När får man särskilt tandvårdsstöd?

Bidraget får man och fylls på den 1 januari och den 1 juli varje år, alltså en gång i halvåret.

Högkostnadskydd hos Tandläkare

Högkostnadskydd gäller för dig som fyller minst 24 år under året och har större tandläkarkostnader.

När får man högkostnadskydd och hur mycket avdrag får man?

Om du under ett och samma år, har över 3000 kronor (enligt statliga referenspriset eller lägre) i tandläkarkostnader så har du rätt till avdrag enligt högkostnadsskydd.

Avdraget du får beror på hur mycket du betalar över dessa 3000 kronor.

 • För kostnader mellan 3000 – 15 000 kronor får du avdrag på 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
 • För de kostnaderna som överstiger 15 000 kronor, får du 85 procent i avdrag.
Avdrag på kostnader mellan 3 000kr - 15 000kr
0 %
Avdrag på kostnader över 15 000 kronor
0 %

Hur nyttjar man högkostnadskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller när du besöker oss eller en tandläkare som är är ansluten till det statliga tandvårdsstödet.

Som patient, så behöver du ansöka om ersättningen, eftersom att tandläkaren/tandhygienisten drar av detta från din räkning.

Kan man nyttja tandvårdsstödet hos Bandhagen Dental Care?

Det går jälvklart bra att nyttja sitt tandvårdsbidrag eftersom att vi är statligt anslutna till Försäkringskassan. Bidraget fungerar väldigt enkelt och du som patient behöver inte göra någonting extra för att använda det. Fördelen om man nyttjar bidraget regelbundet är att man då också besöker sin tandläkare regelbundet, vilket ofta leder till att man förebygger större tandproblem. I längden mår du och din munhälsa bättre!

Hur vet man om man kan nyttja bidraget?

När du besöker våra tandläkare i Hässelby och Bandhagen / Högdalen så ser vi hur mycket bidrag du har samt hur mycket som finns att använda från din tandvårdscheck.

Vanliga frågor om tandvårdsbidrag

Det allmänna Tandvårdsbidrag får man från att man fyller 24 år. Det fylls på årligen i juli månad.

Om du har särskilt tandvårdsbidrag, så fylls detta på två gånger, 1 januari samt 1 juli.

Vi som tandläkare har möjlighet att kolla detta åt dig och gör även det automatiskt när du besöker oss.

Om du på förhand vill se, kan du kontakta försäkringskassan på Du kan ringa Försäkringskassan på 0771-524 524.

Om du är mellan 24 – 29 år får du 600kr i bidrag per år.

Om du är mellan 30-64 år får du 300kr i bidrag per år.

Du som är över 65+ år, får 600kr i bidrag per år.

För Akuta tandläkarbesök går det även bra att nyttja tandvårdsbidraget. 

Du får inte ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Detta innebär att det går bra att spara två bidrag och använda dessa för ett tandläkarbesök.

Detta gäller för det allmänna tandvårdsstödet.

Om du har särskilt tandvårdsbidrag, så kan man inte spara dessa mellan halvåren.

Du får inte ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Detta innebär att det går bra att spara två bidrag och använda dessa för ett tandläkarbesök.

Detta gäller för det allmänna tandvårdsstödet.

Om du har särskilt tandvårdsbidrag, så kan man inte spara dessa mellan halvåren.

Tandvårdsbidrag gäller för alla som fyllt 24 år och är försäkrade i Sverige.

Besök hos tandläkare är gratis och kostnadsfritt för barn och ungdomar fram tills att man fyller 24 år.

Kontakta oss för mer information!

Tveka inte på att kontakta oss om ni har några fler funderingar!

Källan för informationen är via våra utbildade och certiferade tandläkare samt via försäkringskassan.

Hitta till våra mottagningar

Tandläkarmottagning i Bandhagen / Högdalen

Om du vill komma i kontakt med oss eller boka tid så gör ni detta här, på via vår sida om tandläkare i Högdalen

Tandläkare i Hässelby

Läs mer om oss eller boka tid direkt på vår tandläkarmottagning i Hässelby.