Vi har sommarstängt från idag 24/7 och åter tillbaka 21/8, Glad Sommar!

Tandvårdsförsäkring

Tandvårdsförsäkring

Ny Tandvårdsförsäkring från den första Juli 2008

Under 2008 genomför regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna.

Reformen riktar sig mot personer över 20 år och innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag samt ett skydd mot höga kostnader som ska göra det billigare att gå till tandläkaren. Reformen träder i kraft 1 juli 2008. Satsningen innebär en fördubbling av det statliga tandvårdsstödet från dagens tre miljarder till sex miljarder årligen.

Reformen innehåller följande förslag

Ett allmänt tandvårdsbidrag, ”tandvårdscheck”, införs. Det innebär att alla vuxna får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök.

Bidraget uppgår till 300 kronor vartannat år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor vartannat år för åldersgruppen 20-29 år samt 75 år och äldre. Syftet är att bidraget främst ska användas för undersökningar och förebyggande tandvård, men det kan även användas för så kallad abonnemangstandvård.

Ett skydd för höga kostnader för tandvårdstjänster införs. Upp till 3 000 kronor står du för hela beloppet. Kostnader mellan 3 000 – 15 000 kronor ersätts med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent.

Kostnaden beräknas utifrån statligt fastställda referenspriser. Om din tandläkares pris är högre än den faställda referenspriset får du själv betala mellanskillnaden. Dagens högkostnadsskydd för patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya tandvårdsstödet.